Ontdek onze Avis-roadmap naar 2030

Een EV parkeert bij een laadstation

Hoe we onze doelstellingen voor energie- en broeikasgasemissies behalen

Ons roadmapdoel voor 2030 is om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 30% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2018.

Met 99% van onze wereldwijde emissies gekoppeld aan onze huurvoertuigen is de overstap naar een toenemend aantal hybride en elektrische voertuigen in onze vloot de sleutel tot het bereiken van onze doelstelling voor het verminderen van broeikasgasemissies.

Hoe berekenen we de uitstoot van broeikasgassen bij Avis
Broeikasgasemissies worden berekend op basis van de scope 1-emissies als gevolg van de directe activiteit van een bedrijf, in ons geval onze vloot en alles wat nodig is om onze klanten onderweg te ondersteunen; van het runnen van onze kantoren en verhuurlocaties tot onze service- en onderhoudsactiviteiten. Ook zijn er scope 2- en 3-emissies opgenomen, die gekoppeld zijn aan onze bedrijfsvoering maar buiten onze directe controle vallen zoals elektriciteitsvoorziening.

Het goede nieuws is dat we onze doelen bereiken – tot nu toe hebben we sinds 2018 een vermindering van 17% in onze broeikasgasemissies bereikt.

 

Een auto is afgebeeld op een landweg

Doelen om het waterverbruik te verminderen

Als aanbieder van wereldwijde transportoplossingen is water een belangrijk onderdeel van ons bedrijf voor het wassen en onderhouden van auto’s op onze verhuurlocaties.

Als onderdeel van onze routekaart naar 2030 is ons doel om ons bedrijfswaterverbruik in de Verenigde Staten met 30% te verminderen ten opzichte van 2018, het basisjaar.

Vanwege de grote vraag naar autoverhuur wereldwijd na de pandemie is ons waterverbruik in de VS in 2022 met 12% gestegen, maar het niveau waarop we water gebruiken, berekend als een verhouding van het gebruik in gallons tot de bedrijfsinkomsten, daalde.

Om de algehele toename van het waterverbruik in de VS te compenseren, onderzoeken we nieuwe manieren om het waterverbruik te verminderen door middel van waterefficiëntiepraktijken en -technologieën.

Een man plant bomen als onderdeel van een CO2-compensatieregeling van het bedrijf

Het bereiken van onze doelstellingen voor afvalvermindering

Avis voldoet aan de afvalvoorschriften binnen al onze wereldwijde activiteiten, waaronder het recyclen of hergebruiken van autoaccu’s, gebruikte olie, voorruiten en banden.

Ons doel was om tegen 2030 nul niveaus van afval te bereiken dat naar de stortplaats in de Verenigde Staten gaat voor alle banden, voorruiten, motoroliën en autoaccu’s en we zijn blij te kunnen zeggen dat we deze nuldoelstellingen in 2022 hebben bereikt.

Onze scorekaart voor recycling 2022

  • 3.419.591 liter gebruikte motorolie gerecycled of hergebruikt
  • 357.505 banden gerecycled of hergebruikt
  • 32.834 accu’s gerecycled
  • 27.840 voorruiten gerepareerd
  • 72.741 voorruiten gerecycled

Kom meer te weten over onze roadmap naar 2030.

Joseph Ferraro, President en CEO, Avis Budget Group

Als aanbieder van wereldwijde transportoplossingen zijn we gericht op het ondersteunen van de overgang naar een koolstofarme toekomst. We blijven onze strategieën voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) versterken, vooruitgang boeken met betrekking tot onze doelstellingen voor 2030 en ons ESG-programma verder integreren en uitvoeren. Onze uitvoerende ESG Steering Committee en Environmental Subcommittee, bestaande uit wereldwijde leidinggevenden binnen het hele bedrijf, zijn een integraal onderdeel voor het ondersteunen en stimuleren van onze toekomstige vooruitgang.

Joseph Ferraro
President en CEO